Vitamin B3 chống nhiễm nấm âm đạo

Vitamin B3 chống nấm âm đạo
Các nhà khoa học thuộc Đại học Montreal (Canada) cho biết vitamin B3 có thể phát huy hiệu quả trong việc chống các bệnh nhiễm nấm. Nghiên cứu trên loài chuột cho thấy, nicotinamide – một dạng của vitamin B3 – có thể cản trở hoạt động của enzyme C.albicans, còn được gọi là Hst3, vốn cần thiết cho sự tăng trưởng...